Wednesday, January 16, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ...16-01-2013ஓம் சாந்தி 

மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுப்பது ஒரு பெரிய தானத்திற்கு ஒப்பான செயல் ஆகும் .- பிரம்மா குமாரிகள் 

No comments:

Post a Comment