Friday, January 11, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ...11-01-2013ஓம் சாந்தி

நீங்கள் வாழ்கையில் முன்னேற வேண்டுமெனில் உங்கள் தேவைகள் அதிகரிக்காமல் இருப்பதை உறுதி படுத்திக்கொள்ளுங்கள். 

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment