Wednesday, January 2, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 02-01-2013
ஓம் சாந்தி


இந்த கணத்தை நான் மகிழ்ச்சி உடைய தாக்கினால் அடுத்த கணத்தையும் சந்தோசம்  ஆக்கி கொள்ளும் வாய்ப்புகளை  அதிகரிக்கும். 
 
- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment