Sunday, January 13, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ...13-01-2013ஓம் சாந்தி

நீங்கள் விரும்பியது கிடைக்கவில்லையெனில் அது உங்களுக்கு தேவை அற்றதாக இருக்ககூடும். 

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment