Tuesday, July 14, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....14-07-2015

பிறரை சந்திக்கையில், வெகு நாட்களுக்கு பின் சந்திக்கும் உறவினர்களைப் போல, புத்துணர்வுடன் விழியின் புன்னகையால் வாழ்த்துவீர்களாக.

No comments:

Post a Comment