Friday, July 3, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....03-07-2015நமது வாழ்வு மற்றும் உறவுகளின் தரத்தை நமது பண்புகளே உருவாக்குகின்றன. அதுவே நம் பிறவிக்கு பெருமையை சேர்க்கிறது.

No comments:

Post a Comment