Tuesday, July 7, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....07-07-2015பிறரது கருத்துக்களுக்கு உணர்ச்சி வசப்படாமல் பதில் அளிப்போம். நம் மனதை வசப்படுத்தும் முறையை அறிந்து பழைய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்துவோம்.

No comments:

Post a Comment