Friday, July 10, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....10-07-2015

வலியினால் ஏற்படும் அழுகையின் உணர்வு அனைத்து மொழிகளிளும் ஒன்றுதான். புன்னகையும் அவ்வாறே இவற்றை உணர்வதே அறிவுடைமையாகும்.

No comments:

Post a Comment