Wednesday, March 27, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 27-03-2013ஓம் சாந்தி

நிகழ்வுகள் உங்களை ஆச்சரியப்படும்படியாக்க நீங்கள் அனுமதித்தால் , மிக எளிதாக நீங்கள் குழப்பம் அடைவீர்கள்.

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment