Monday, March 4, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 04-03-2013ஓம் சாந்தி

சாந்தமும் சகிப்புத்தன்மையும்  ஒரு அறையின் குளிர் சாதனம் போல் செயல் படுகின்றது , அவை மனிதனின் செயல் திறனை அதிகரிக்க செய்கின்றது .

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment