Saturday, July 23, 2011

வாழ்க்கை என்பது ஒரு நாடகம்.ஓம் சாந்தி
இன்றைய சிந்தனைக்கு ...
வாழ்க்கை என்பது ஒரு நாடகம்.
இதன் உட்பொருளைப் புரிந்து கொண்டால் பெரும் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.No comments:

Post a Comment