Saturday, July 23, 2011

இன்றைய நாளையையும் இழந்து விடாதீர்கள்ஓம் சாந்தி
இன்றைய சிந்தனைக்கு ...
சில தவறுகளினால் நேற்றைய பொழுது துன்பத்தில் கழிந்தது எனில் அதையே நினைத்து இன்றைய நாளையையும் இழந்து விடாதீர்கள்.No comments:

Post a Comment