Saturday, June 13, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....13-06-2015

தன் எண்ணங்களின் மீதுள்ள கவனமானது, அதனை நல்வழிப்படுத்தி இறுதியில் அதன்மீது முழு கட்டுப்பாட்டையும் கொண்டு வர செய்கிறது.

No comments:

Post a Comment