Wednesday, June 3, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....03-06-2015உங்களின் உறுதி மற்றும் நம்பகத் தன்மை இயற்கையாகவே உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை வளர்க்கும்.

No comments:

Post a Comment