Friday, August 5, 2011

அறிவிலி


ஓம் சாந்தி
இன்றைய சிந்தனைக்கு ...
அறிவிலி பிறர் தன்னைப் புகழ வேண்டும் என எண்ணுவான்.
அறிவாளியோ பிறரது பண்புகளைக் கண்டு அகமகிழ்வான்.No comments:

Post a Comment