Saturday, December 29, 2012

இன்றைய சிந்தனைக்கு ..... 29-12-2012சரிவு வரும் போது சக்தியாய் நிலைத்திருக்க தன் நற்பண்புகள் மற்றும் பலஹீனங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் திறன் வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment